Polityka prywatności

Jak postępujemy z danymi osobowymi użytkowników

Informacja o gromadzeniu danych osobowych jest standardem na każdej stronie internetowej. Tak jest i w naszym przypadku.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Potwierdzając niniejsze warunki, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę Cestujlevne.com s.r.o. z siedzibą pod adresem Dolní Stupice 66, Vráž, kod pocztowy 26711, nr identyfikacyjny 03618927, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 234837, jako administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (powszechnie znane jako "RODO"), na warunkach określonych poniżej.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody w następujących celach:

- rejestracja i korzystanie z interfejsu użytkownika Cestee

Zobowiązujemy się nie przetwarzać danych osobowych użytkownika w celach innych niż określone tutaj.

Zakres danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia celu przetwarzania, a mianowicie:

- Imię i nazwisko / Pseudonim

- Awatar

- Płeć

- Adres e-mail

Czas przetwarzania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania, ale maksymalnie przez 10 lat od Twojej ostatniej aktywności.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i bez żadnych ograniczeń. Zgodę można wycofać elektronicznie, pisząc wiadomość e-mail z prośbą o anulowanie konta podróży na adres

redakce@cestujlevne.com. Po anulowaniu niezwłocznie usuniemy dane osobowe użytkownika, w tym całe konto i jego historię.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy RODO, w szczególności o:

- prawo dostępu do danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące - art. 15 RODO)

- prawo do sprostowania (osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - art. 16 RODO)

- prawo do usunięcia danych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO)

- prawo do ograniczenia przetwarzania (osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO)

- prawo do przenoszenia danych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, w przypadkach określonych w art. 20 RODO)

- prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa zgodnie z art. 22 RODO)

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Sochor 727/27, kod pocztowy 170 00, Praga 7.

Wnioski

Wyrażając zgodę, oświadczasz, że zostałeś należycie poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z postanowieniami art. 13 RODO i że Twoje dane osobowe są przekazywane dobrowolnie.